Şirket Profili
2009 yılında "Galata Yapı Ltd" bünyesinden kurulmuştur. Genellikle tarihi sit alanında faaliyet göstermesi sonucunda II. Derece eser olarak nitelenmiş binaların restorasyon ve renovasyon projelerinden konsept dizayn aşamasına kadar gelişimi konusunda uzmanlaşmıştır. 

Temel faaliyet
Cenova Mimarlık Ltd, kuruluşundan bugüne kadar geçen süreç içerisinde; otel,konut, şirket genel müdürlük binaları ve farklı amaçlara hizmet eden birçok binanın mimari projesini, restorasyon ve renovasyonunu  başarı ile tamamlamış, en yüksek kalite ve mükemmelliği hedefleyerek zamanında teslimler gerçekleştirmiştir.

Renovasyon ve Restorasyon - Modern Yaşam Standartlarına uygun yeni bir kimlik kazandırma.
Eski yapılarda; taşıyıcı elemanların yaşlanması, bakımsızlık, yetersiz inşaat malzemesi, eskimiş altyapı ve mekanların küçük alanlara bölünme nedenleriyle işlevsellik ve temel yaşam konforu yoktur. Eski unsurlar muhafaza edilip, değer kazandırırken, modern yaşam teknolojilerini içeren yeni bir alan yaratılmaktadır.

Diğer Mühendislik Disiplinleri
Tıpkı yeni bir binanın projelendirilmesi gibi restore edilecek binaların da çeşitli mühendislik disiplinlerince hazırlanacak projelere ihtiyacı vardır. Restore edilecek binaların mühendislik projeleri de standart projelere göre farklılık gösterir. Bu nedenle Cenova Mimarlık Ltd. sadece mimari proje ile sınırlı kalmayarak diğer disiplinlerin projelerini de organize eder.

İç tasarım ve Uygulama - eski bir çerçevede minimalist ve endüstriyel tasarım.
Cenova Mimarlık Ltd. yeni yaşam alanlarının yaratılması ve standartlarına adapte edilmesi bakımlarından bütünsel bir yaklaşım dahilinde kendi tasarladığı uygun çözümler sunmaktadır. Kullanılan malzemelerin sadelik ve sağlamlığı, binanın geçmişiyle kontrast oluşturmadaki eşsizlikten gelir.

Faaliyet Bölgesi
istanbul odaklı olmak üzere Türkive ve ulaşabildiğimiz her ver.